Kort oversikt over min utdannelse/praksis.

Jeg har studert matematikk, statistikk og IT ved Universitetet i Oslo. 

Fullførte deretter siviløkonomistudiet ved BI med fordypning i kvantitative metoder (operasjonsanalyse).

  • Har arbeidet som Programmerer og Systemutvikler ved Unions Bruk sitt hovedkontor i Oslo.
  • Salg av administrative løsninger i selskapet Computersystem i Trondheim.
  • Har fra 1984 frem til mars 2017 vært ansatt som IT-sjef ved FESILs hovedkontor på Ranheim

Den norske delen av FESIL-konsernet har bestått av en rekke smelteverk med en betydelig omsetningen. Gjennom min ansettelsestid drev selskapet følgende fabrikker i Norge:

  • Lilleby Metall, Holla Metall, Rana Metall, Hafslund Metall, Brikettfabrikken i Porsgrunn

Til tross for selskapets størrelse, har jeg vært den eneste IT-ansatte i selskapet. Jeg har således etablert,  implementert og forvaltet en IT-strategi med dette som utgangspunkt. Etablering av partnerskap med markedsledende IT-selskap, valg av standard basis IT-teknologi samt å sørge for 100% standard innenfor administrative løsninger har vært avgjørende viktig under de rådende rammevilkår. 

Noen eksempler på praktiske oppgaver:

  • Prosjektleder for samtlige små og store IT-løsninger i FESIL (blant annet valg og implementering av ERP-system)
  • Spesifisert og utviklet en rekke "lokale" (verksspesifikke) systemer og løsninger i FESIL-konsernet (blant annet Vedlikeholdssystem, Kompetansesystem og Ovnsdata-systemer)
  • Utviklet mange "saksbehandlerløsninger" i Excel og MS Access knyttet opp mot selskapets sentrale systemer  (for eksempel ERP og Ovnsdata-systemer)
  • Utviklet og implementert en rekke Microsoft SharePoint-løsninger

Jeg har dessuten vært medlem (valgt ansattrepresentant) i FESILs styre i flere år.

Etter at Elkem kjøpte alle aksjer i FESIL Rana Metall AS i 2017, har jeg valgt å tilby mine tjenester via eget selskap.

Min viktigste kompetanse:"Å kunne stille de rette spørsmål"
Min viktigste erfaring: "Det perfekte er det godes verste fiende" - Voltaire
Min profesjon: "Ikke spesialist på IT, men på anvendelsen av den"