Rådgiver.
Med min bakgrunn og praksis kan jeg være den ressursen som du kan rådføre deg med i forbindelse med valg og implementering av IT-løsninger.

Prosjektledelse.
Min erfaring og kunnskap om hvilke faktorer som kan avgjøre om et IT-prosjekt blir suksess eller ikke - kan komme deg til nytte.

Microsoft Office-hjelp
Hjelp/støtte i å utvikle og implementere modeller/løsninger i Microsoft Office-applikasjoner (Word, Excel, Access) og MS SharePoint.

Opplæring.
Behovet for opplæring av IT-brukere blir ofte undervurdert. Jeg kan være behjelpelig i alle faser av opplæringsprosjekter - både å avdekke opplæringsbehov, planlegge og å gjennomføre.

Generell støtte/hjelp også for amatøren/nybegynneren
Svært mange av oss trenger ofte støtte til de mest trivielle ting knyttet til bruk at IT. Jeg kan for eksempel hjelpe deg til å finne din "riktige" ambisjon, deretter finne rette løsning og til slutt igangsette løsningen. Dette kan eksempelvis være å etablere epost, lagring i "skyen", Facebook, kontorstøtte (MS Office eller OpenOffice) etc.

Min viktigste kompetanse:"Å kunne stille de rette spørsmål"
Min viktigste erfaring: "Det perfekte er det godes verste fiende" - Voltaire
Min profesjon: "Ikke spesialist på IT, men på anvendelsen av den"